رییس اتحادیه سراسری فروشندگان آجیل و خشکبار:
خانه نشینی مردم، فروش اینترنتی آجیل را افزایش داد

خوبه که کسب‌و‌کارهای مجازی رونق پیدا کرده اما بهتر نیس تو این شرایط آجیل که با دست تماس داره مصرف نکنیم؟