حرم امام رضا (ع) موقتا بسته شد

کم‌کم داریم متوجه می‌شیم در چه شرایطی قرار داریم!