ترافیک سنگین روز گذشته در مسیر مشهد طرقبه

این‌بار اگر اتفاق تلخی برای خانوادمون افتاد بیشتر از مسئولین خودمون مقصریم