ادامه روند صعودی مبتلایان قطعی به کرونا در خراسان رضوی

وضعیت قرمزه! از قرنطینه هم که خبری نیست! به فکر تصمیمات مسئولین نباشین، اگه این‌روزها در خانه نمونیم پشیمان میشیم