شناسایی ۷۰۰ واحد فست فود غیرمجاز در مشهد

کرونا هم نتونه ما رو از پا در بیاره آخرش از غذای بی کیفیت میمیریم!!