لغو برگزاری جشن‌های نوروزگاه در خراسان رضوی

یجوری میگی جشن‌های خراسان رضوی انگار سال‌های قبل انقدر تنوع برنامه داشتیم که نمی‌دونستیم کدوم رو انتخاب کنیم!