پرستاران مشهدی آماده خدمت به بیماران کرونا

همشهریاتون فداکاری شمارو فراموش نخواهند کرد