کاهش ۷۰ درصدی فروش موبایل و ۲۵ درصدی فروش شیرینی در مشهد

کاش تو این اوضاع یکم بیشتر هوای هم رو داشته باشیم، موجر به فکر مستاجر باشه، شرکت ها به فکر کارمند‌هاشون باشن و…