نانوایی‌های فاقد کارتخوان در مشهد #لمب می‌شوند

مثل اینکه پزشکان راضی به نصب کارتخوان نشدن، الان نوبت به نانوایی‌ها رسیده؟