۱۰هیئت ورزشی خراسان رضوی طی ۴۵روز تعیین تکلیف شدند

اعضای شورا لطفا شلوغ نکنن! تو صف بایستید نفری یه دونه هیئت ورزشی بهتون میرسه