مشهد در ایام نوروز پذیرای مسافر نخواهد بود

ما عاشق زائرین امام رضاییم ولی لطفا امسال برای حفظ سلامتی خودتون از راه دور و با دل امام‌رضایی زیارت کنین