ادارات مشهد امروز دایر بود

ما بالاخره نفهمیدیم این کرونا جدی هست یا نه؟ شایدم مشهدیا فقط بیماری حاد تنفسی میگیرن!