اجحاف در حقوق شهروندی توسط یک شهروند خودخواه در بلوار فلسطین!

اینم از موفقیت‌های چشم‌گیر پروژه الیت که هرکس میتونه ادعا کنه این گوشه خیابون مال منه!