سایز کوچک بنرهای شهری باز هم در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود

واقعا یکی نیست نظارت کنه! ظاهرا مدیران روابط عمومی به بهانه کرونا خودشون رو قرنطینه کردن