مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: پیک شیوع کرونا در خراسان رضوی از شنبه هفته آینده

چرا هر هفته که میگذره هفته بعدش میشه پیک شیوع! بالاخره کی شنبه‌ای که رئیس جمهور قول داد شرایط عادی بشه از راه میرسه؟؟