تعداد بیماران مبتلا کرونا در خراسان رضوی به ۲۵نفر رسید

لطفا در صورت عدم الزام از منزل خارج نشین و برای جان خودمون اهمیت بیشتری قائل باشیم