دستگیری ۴۰ محتکر و کشف ۱۰ تن موادضدعفونی و ۱۰ میلیون تجهیزات بهداشتی

این احتکار شما به قیمت جان هم‌وطنان ما تموم میشه!