دو مورد مثبت کرونا در مشهد ثبت شده است

خب بالاخره رسمی شد! یکم عجیب بود آخه کویتی‌ها از مشهدی‌ها بگیرن ولی خود مشهدیا کرونا نداشته باشن