تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به ۳۸۸ نفر افزایش یافت

اگر این ویروس به مشهد رسیده احتمالا دیگه واقعا تقصیرِ زائر و مسافرِ!