رییس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی: در جریان بازرسی از یک انبار خانگی در خیابان چمران مشهد، ۶ هزار عدد ماسک احتکار شده کشف و تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد

به همدیگه رحم کنیم! مردم دارن جونشون رو از دست میدن اونوقت شما دارین کاسبی میکنین؟