ضرب و شتم یک خبرنگار در جریان بازرسی از داروخانه ای در مشهد

از کسی که تو این اوضاع ماسک و مواد ضدعفونی رو احتکار میکنه نمیشه انتظار شرافت داشت