محرومیت شهرخودرو از دو پنجره نقل و انتقالاتی

به همین راحتی تیم شهرمون محروم شد! مظلومیت تیم‌های خصوصی تو ایران یه حقیقته تلخه