مدیر مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
کمبود ژل و محلول ضدعفونی در خراسان رضوی رفع می‌شود

ممنون که خیالمون رو راحت کردین!ولی سال دیگه به دردمون نمیخوره ها!