در تبلیغات آمده است که تقاطع غیرهمسطح شهید ناصری دیروز افتتاح شد

اینکه به علت چند روز تاخیر از مردم عذرخواهی میشه جای تشکر داره ولی انگار دوستان فرق تقاطع غیر هم سطح و چپگرد رو نمی‌دونن!؟ شایدم چون همه مردم تفاوتش رو نمیدونن نوشتین، هان؟