مرگ ۲ کارگر در کانال فاضلاب مشهد

حالا هی شعار بدین اول ایمنی بعد کار! فقط شعار دادنمون عالیه!