مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی: تعطیل کردن مدارس موضوعیت ندارد

حالا مدارس که تعطیل شد ولی خوبیت نداره مدیر آ.پ استان نسبت به سلامت دانش‌آموزان اینقدر بی تفاوت باشه