با توجه به کاهش قدرت خرید، قیمت زعفران نسبت به ماه‌های قبل ۳ تا ۴ درصد کاهش یافته است.

خدا وکیلی خجالت نمیکشین خودتون؟ تنها راه ارزونی تو این شهر شده عدم قدرت خرید! تاسف باره