آمادگی تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشی ماسک و دستکش یکبار مصرف

اسم کرونا بددررفته وگرنه ما خودمون در شرایط بحران کشنده‌تریم، اینجوری که اکثر داروخانه‌ ها باید پلمپ بشه