توزیع گوشت تنظیم بازار طی دو روز آینده

دو هفته‌س که قیمت گوشت ۵۰٪ درصد گرون شه، الان یادتون اومده قیمت رو کنترل کنین؟ صبر می‌کردین هنوز!!