پاختاکور ازبکستان 3، شهرخودرو ایران 0

آقایان وزیر! نتایج شهرخودرو تو لیگ قهرمانان آسیا اذیتتون نمیکنه؟