همکاری مرکز تحقیقات کنترل عفونت و بهداشت دست مشهد با سازمان جهانی بهداشت

خیلی از بیماری‌ها از طریق دست سرایت میکنه، ماهم که عادت داریم با دوست و دشمن دست بدیم