تشییع شهید مرزبانی در مشهد برگزار شد

این جوون‌ها باید الگوی کسانی باشند که این روزها برای یک رأی بیشتر و رسیدن به قدرت ممکنه دروغ هم بگن