توییت بتول گندمی عضو شورای شهر مشهد در واکنش به انتصاب مدیر مسئول شهرآرا

به نظر میرسه شما هم اعتبارتون رو از همین جریان بدست آوردین ولی در انجام وعده‌ها موفق نبودین