روزانه ۳۲۰ کارتن‌خواب از سطح شهر مشهد جمع‌آوری می‌شود

روزی ۳۰۰ نفر! این آمار اصلا شایسته شهر امام رضا (ع) نیست