مدیر نمایندگی ستاد دیه استان:
۱۰۸۴ زندانی در خراسان‌رضوی آزاد‌ شده‌اند

 هنوز هم تو این دنیای پرهیایو هستند کسانی که بدون هیاهو مشغول انجام کار خیر برای رضایت خالق هستند؛ رونوشت به نمایندگان دور بعد مجلس