مدیرعامل گردشگری هفت‌حوض: یکی از برنامه‌های ما ساخت «جاده سلامت» در منطقه هفت حوض مشهد است

لطفا برگزاری کلاس‌های اداب مدیریت، حفظ اخلاق و احترام به خبرنگار فراموش نشه!