حکم شلاق برای سه پزشک مشهدی به خاطر شکایت عباس تبریزیان مدعی طب سنتی اسلامی

خیلی جالبن این قضات ما ! ایشون که کتاب علمی را آتش زدند هیچ جرمی مرتکب نشدند بعد پزشکانی که واکنش نشون دادن محکوم شدن!