افزایش قیمت گل در آستانه روز مادر

البته احتمالا به مناسبت‌های دیگری هم ربط داره ولی مسئولین اسمشو نمیدونن!