۴۵۰ پرونده تخلف «درج نکردن قیمت» از ابتدای دی‌ماه تشکیل شده که ارزش این پرونده‌ها ۴۳۲ میلیون ریال است

چقدر خوب میشه اگر پول جریمه همه متخلف‌ها رو بگیرن و لباس برای نیازمندان تهیه کنن تا پول جریمه‌ها درست مصرف بشه