هیچ دانش‌آموز عشایری بازمانده از تحصیل در خراسان‌رضوی وجود ندارد

امیدواریم همینطور باشه و همه کودکان و نوجوانان به حق طبیعی خودشون که تحصیل است برسن، یه تشکر هم میکنیم از اون عزیزانی که کارشون رو در این مورد به خوبی انجام دادن