سالانه ۷ هزار نفر در خراسان‌رضوی به انواع سرطان مبتلا می شوند

اونوقت مارو از کرونا میترسونن! تازه اگر مردم از آلودگی هوا، موادغذایی بی کیفیت، استرس اجاره خونه و… زنده بمونن بعدش نوبت انواع بیماری‌هاس!!