درج غیرواقعی قیمت بر روی کالا در واحد تولیدی به دلیل بسترسازی برای زنجیره بعدی تخلفات و ارائه تخفیفات، در حکم مباشرت در ارتکاب گران‌فروشی است.

کسی که قیمت غیر واقعی میزنه یعنی میخواد گرون‌فروشی انجام بده اونم به صورت علنی! دیگه چرا پیچیدش میکنین؟