۸۶ دستگاه اتوبوس اسكانيا عید امسال وارد مشهد می شود

خرید اتوبوس نو خیلی خوبه ولی به شرطی که به این بهانه بها اتوبوس‌هارو گرون نکنین!