سومین پیروزی پیاپی شهرخودرو این بار در مقابل تیم ماشین‌سازی تبریز

واقعا دمشون گرم تو این چند روز سه تا کشور مختلف رفتند و علیرغم خستگی همرو بردن تا دل مشهدیا رو شاد کنن