شهردار منطقه ثامن:به بعضی از پروژه‌ها‌ی منطقه‌ثامن، فراتر از امتیازات پروژه سارا داده شده است

چقدر جالبه که پروژه سارا به نام دختر عضو شورای شهره و داماد ایشون هم سهامدار این پروژه بودن و همین عضو شورای شهر رئیس کمیته نظارتی اون منطقه هم هست و اینا همش اتفاقیه

#فصلنامه_تلخند_مشهد
#طنز_مشهد
#نقد_مشهد

? www.talkhandmashhad.ir
? @talkhandmashhad