مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد: بیمار بستری شده مشکوک به ابتلای کرونا در مشهد این بیماری را نداشته است.

یه کاری با ما کردین که هر وقت میگین اصلا نگران نباشین میفهمیم یه صبح جمعه دیگه در راهه ! کرونا جان نیا، خودت به ما رحم کن!