ثبت بیش از ۱۵ هزار مورد مراجعه زنان استان خراسان‌رضوی به پزشکی قانونی پس از نزاع

امیدواریم اقلا این نزاع‌ها بین زن و شوهرا نباشه! واقعا داریم به کجا میریم؟