مسئول برنامه ثبت سرطان استان خراسان رضوی: سالانه ۱۰هزار نفر در خراسان‌رضوی به سرطان مبتلا می‌شوند

سالی ۱۰ هزار نفر!؟ امنیت جنگی داریم ولی امنیت جانی نه! از آلودگی هوا تا مواد غذایی بی‌کیفیت همه و همه در سرطان تاثیر دارن، البته احتمالا تقصیر زائره!