طرح سوال بتول گندمی عضو شورای شهر #مشهد از شهردار: چرا از بانوان در سطح مدیریتی استفاده نمی‌کنید!

ما هم با نگاه جنسیتی مخالفیم ولی خب با توجه به پیش شرط‌هایی که شما گذاشتین مثل اصلاح‌طلب بودن، حق بدین که پیدا کردن چنین مدیری یکم سخت باشه البته اگه پیش فرض کسی در نظر گرفته نشده باشه‌ها