کنسروهای ماهی ۷هزار تومانی در مشهد

کنسرو ماهی رو اینقدر گرون کردین که اگر کنسرو 7 تومنی ببینیم شک میکنیم این کم فروشی کرده یا کیفیتش خیلی پاییینه!